Ο αξιόπιστος και έμπιστος συνεργάτης

Η LYKOMITROS STEEL χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην παγκόσμια αγορά των μεταλλικών κατασκευών.

Υλοποιούμε έργα υψηλών απαιτήσεων:

  • Πετρέλαιο & φυσικό αέριο. Πλατφόρμες και εξέδρες γεώτρησης (χερσαίες, θαλάσσιες, ερήμου)
  • Έργα πολιτικού μηχανικού: κτίρια, εγκαταστάσεις αεροδρομίων, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, κέντρα logistics, πάρκινγκ & ειδικά project
  • Υποδομές: γέφυρες οδοποιίας-σιδηροδρομικές γέφυρες
  • Ενέργεια: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, έργα πετρελαίου & φυσικού αερίου
  • Βιομηχανία: διακίνηση υλικών (μεταφορικές ταινίες), γερανογέφυρες

Πιστοποιημένη αριστεία: υπερκάλυψη των διεθνών προτύπων

Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια των έργων, τα οποία υλοποιούνται με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά:

  • ISO 9001:2008: Μελέτη, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.
  • EN 1090-2: Κατασκευή δομημάτων από χάλυβα και από αλουμίνιο - απαιτήσεις ποιότητας για τη σήμανση CE
  • ISO 3834-2: Απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκόλληση μεταλλικών υλικών με τήξη.

Έργα σε Εξέλιξη

Βασικοί Πελάτες