Μελέτη – Σχεδιασμός

  • You are here:
  • Home
  • Μελέτη – Σχεδιασμός

Η μελέτη κι ο σχεδιασμός πραγματοποιούνται από τους ειδικευμένους και πεπειραμένους μελετητές της LYKOMITROS STEEL, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα μοντελοποίησης κατασκευών TEKLA.

Μέσω του TEKLA, οι μηχανικοί της LYKOMITROS STEEL διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για να σχεδιάζουν λεπτομερή τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ακρίβειας και υψηλού βαθμού κατασκευασιμότητας, ανεξαρτήτως υλικών ή δομικής πολυπλοκότητας (π.χ. δικτυωτοί δοκοί) ως ακολούθως:

  • Αναλυτική μελέτη (στατικοί υπολογισμοί)
  • Μελέτη κοχλιωτών συνδέσεων
  • Σχεδίαση τρισδιάστατου μοντέλου μέσω του λογισμικού Tekla για τη δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων ανέγερσης

Πλήρες πακέτο όλων των δομικών σχεδίων («as built»), περιλαμβανομένων όλων των λεπτομερειών τίθεται στη διάθεση του πελάτη πριν από την έναρξη της κατασκευής.

Μετά την έγκριση του πελάτη, το λογισμικό εξάγει δεδομένα για τις μηχανές CNC, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους κατά τη βιομηχανοποίηση του έργου.